Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

AKTUALIZACJA! ZAPYTANIA OFERTOWE - ZAMÓWIENIA DO 30 TYS. EURO OPUBLIKOWANE NA BIP

Ikona statystyk

Szanowni Państwo.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP  w dniu 4 lipca br. nowelizacją art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603) na mocy której nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. Gmina Rząśnia - mając na względzie zarówno ułatwienie potencjalnym Wykonawcom procesu przystępowania do zamówienia jak i  względy ekonomiczne, tj. brak konieczności utrzymywania odrębnych systemów po stronie Gminy  - powraca do publikacji postępowań poniżej 30 tyś. euro tylko i wyłącznie w Biuletynie Informacji publicznej z wyłączeniem platformy e-Zamawiający.

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-07-24
Data publikacji:
2019-07-24
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24

ZAPYTANIA OFERTOWE - ZAMÓWIENIA DO 30 TYS. EURO

Ikona statystyk


ZAPYTANIA OFERTOWE - ZAMÓWIENIA DO 30 TYS. EURO OPUBLIKOWANE NA BIP

 

Szanowni Państwo. Informujemy, iż postępowania o wartości poniżej 30 tys. euro będą prowadzone na platformie e-Zamawiający.
Prosimy o śledzenie zarówno BIP jak i platformy e-Zamawiający: https://gminarzasnia.ezamawiajacy.pl/

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-02-12
Data publikacji:
2019-02-12
Data ostatniej zmiany:
2020-08-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)