Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4527f898-89fe-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-4527f898-89fe-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-11-23
Data publikacji:
2023-11-23
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23

Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73e1c9d0-8867-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-73e1c9d0-8867-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-11-21
Data publikacji:
2023-11-21
Data ostatniej zmiany:
2023-11-21

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów na terenie Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be49e9ed-82f4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-be49e9ed-82f4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-11-14
Data publikacji:
2023-11-14
Data ostatniej zmiany:
2023-11-14

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b338c0d-6cdb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2b338c0d-6cdb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-10-17
Data publikacji:
2023-10-17
Data ostatniej zmiany:
2023-10-17

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Rząśnia polegająca na remoncie dróg dla pieszych

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d168bd7-6383-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-9d168bd7-6383-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-10-05
Data publikacji:
2023-10-05
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05

Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-978735d9-593a-11ee-9aa3-96d3b4440790Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-978735d9-593a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-09-22
Data publikacji:
2023-09-22
Data ostatniej zmiany:
2023-09-22

Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. Św. Rocha w Rząśni

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44705f2f-4e4c-11ee-9aa3-96d3b4440790Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-44705f2f-4e4c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-09-08
Data publikacji:
2023-09-08
Data ostatniej zmiany:
2023-09-08

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gawłów

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82ee6d7e-32bf-11ee-9aa3-96d3b4440790
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-82ee6d7e-32bf-11ee-9aa3-96d3b4440790

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-08-04
Data publikacji:
2023-08-04
Data ostatniej zmiany:
2023-08-04

Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-079ce573-1f33-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-079ce573-1f33-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-07-10
Data publikacji:
2023-07-10
Data ostatniej zmiany:
2023-07-10

Przewóz uczniów do szkół na terenie Gminy Rząśnia w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie biletów miesięcznych

Ikona statystyk

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-986039d9-1a6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-986039d9-1a6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1
 

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-07-04
Data publikacji:
2023-07-04
Data ostatniej zmiany:
2023-07-04

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suchowola

Ikona statystyk

ID postępowania: ocds-148610-3cbeb15d-167c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3cbeb15d-167c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-06-29
Data publikacji:
2023-06-29
Data ostatniej zmiany:
2023-06-29

Remont dachu i zniszczonych pomieszczeń w budynku hydroforni

Ikona statystyk

ID postępowania: ocds-148610-d306d33b-0f64-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d306d33b-0f64-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-06-20
Data publikacji:
2023-06-20
Data ostatniej zmiany:
2023-06-20

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Rząśnia oraz podległych obiektów i infrastruktury

Ikona statystyk

ID postępowania: ocds-148610-e889265e-cfa1-11ed-9355-06954b8c6cb9

Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e889265e-cfa1-11ed-9355-06954b8c6cb9

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-03-31
Data publikacji:
2023-03-31
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31

Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo -rekreacyjnego w miejscowości Stróża

Ikona statystyk

ID postępowania: ocds-148610-0eb4a038-ad2f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0eb4a038-ad2f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-02-15
Data ostatniej zmiany:
2023-02-15

Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

ID postępowania: ocds-148610-e9e066cd-9b2b-11ed-b4ea-f64d350121d2

Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9e066cd-9b2b-11ed-b4ea-f64d350121d2

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Oktawia Kopeć
Informację wprowadził:
Oktawia Kopeć
Data wytworzenia:
2023-01-25
Data publikacji:
2023-01-25
Data ostatniej zmiany:
2023-01-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)