Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-11-06
Data publikacji:
2023-11-06
Data ostatniej zmiany:
2023-11-06

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Emilia Pułkownik
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Emilia Pułkownik
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-12-03
Data publikacji:
2021-12-03
Data ostatniej zmiany:
2021-12-03

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 27 października 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Emilia Pułkownik
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-10-27
Data publikacji:
2021-10-27
Data ostatniej zmiany:
2021-10-28

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rząśnia z dnia 22 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Ikona statystyk

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału z konsultacjach nad projektem Program współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-10-22
Data publikacji:
2020-10-22
Data ostatniej zmiany:
2020-10-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-01-14
Data publikacji:
2020-01-14
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2017”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Zdzisława Retkiewicz
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-11-06
Data publikacji:
2015-11-09
Data ostatniej zmiany:
2015-11-12

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rząśnia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2017”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Zdzisława Retkiewicz
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-10-20
Data publikacji:
2015-10-20
Data ostatniej zmiany:
2015-10-20

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Broszęcin-Kolonia (kolonia) na nazwę miejscowości Kolonia Broszęcin (kolonia)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2012-12-10
Data publikacji:
2012-12-10
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw na terenie gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Jan Kałużny
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2012-12-07
Data publikacji:
2012-12-07
Data ostatniej zmiany:
2012-12-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)