Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Zielęcin) o mocy do 1.0 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr 1525 obręb Zielęcin, gmina Rząśnia.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-11-21
Data publikacji:
2023-11-21
Data ostatniej zmiany:
2023-11-21

Zawiadomienie Wójta Gminy Rząśnia dotyczącego wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoenergetycznego zakładu produkującego wyroby z betonu komórkowego w strefie aktywizacji gospodarczej Gminy Rząśnia, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 1687/4 położonej w obrębie geodezyjnym Zielęcin, gm. Rząśnia.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Katarzyna Szataniak
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-05-12
Data publikacji:
2023-05-12
Data ostatniej zmiany:
2023-05-12

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-12-14
Data publikacji:
2022-12-14
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-12
Data publikacji:
2022-07-12
Data ostatniej zmiany:
2022-07-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia dotyczące wydania decyzji o odmowie uchylenia decyzji z dni 04.11.2021r. znak: UGG.6220.1.2021r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 1250 m3n/h, stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia ( redukcyjno- pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-05-05
Data publikacji:
2022-05-05
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania. Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 1250 m3n/h, stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno- pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-04-12
Data publikacji:
2022-04-12
Data ostatniej zmiany:
2022-04-12

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała- Bogumiłowice – Piekary”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-02-08
Data publikacji:
2022-02-08
Data ostatniej zmiany:
2022-02-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała- Bogumiłowice – Piekary”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-01-03
Data publikacji:
2022-01-03
Data ostatniej zmiany:
2022-01-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji pn. „Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 1250 m3n/h, stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno- pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-11-04
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10

zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-09-15
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowy niskoenergetycznego zakładu produkującego wyroby z betonu komórkowego w strefie aktywizacji gospodarczej Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-09-07
Data publikacji:
2021-09-07
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q= 1250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno – pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Maciej Ratajczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-04
Data ostatniej zmiany:
2021-08-04

Zawiadomienie dot. wydłużenia terminu dostosowania przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07

Wydłużenia terminu dostosowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia” do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 133/20, udzielająca inwestorowi Gminie Rząśnia, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na terenie zamkniętym PKP linii nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 ÷ 40,500 w m. Biała gm. Rząśnia, na działkach 1537/1; 1537/2; 1537/3

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)