Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ikona statystyk

Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2034

Karty typu B

Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2043

Karty typu C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2045

Karty typu D

Polityki, strategie, plany lub programy

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2047

Karty typu E

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2050

Karty typu F

Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2053

Karty typu G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2055

Karty typu H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2057

Karty typu I

Inne dokumenty

LINK http://www.rzasnia.pl/www/?page_id=2059

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Gmina Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2008-11-21
Data publikacji:
2008-11-21
Data ostatniej zmiany:
2013-02-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)