Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-10-05
Data publikacji:
2023-10-05
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Iwona Szcześniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-09-04
Data publikacji:
2023-09-05
Data ostatniej zmiany:
2023-09-05

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej – pozwolenia wodnoprawnego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Brzezińska
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-04-21
Data publikacji:
2023-04-21
Data ostatniej zmiany:
2023-04-21

Obwieszczenie Nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-03-23
Data publikacji:
2023-03-27
Data ostatniej zmiany:
2023-03-27

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-11-25
Data publikacji:
2022-11-25
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25

Decyzja Starosty Pajęczańskiego GN.6811.2.2022 z dnia 04.11.2022 r. ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Rząśnia gm. Rząśnia oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 564 stanowi z dniem 5 lipca 1963 r. mienie gromadzkie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Dusza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Pajęczański
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-10-14
Data publikacji:
2022-10-14
Data ostatniej zmiany:
2022-10-14

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała – Bogumiłowice – Piekary”, na dz. nr ewid. 1041, obręb 0003 Biała, dz. nr ewid. 178, obręb 0005 Gawłów; dz. nr ewid. 53/2, obręb 0015 Suchowola, gm. Rząśnia, pow. pajęczański, woj. łódzkie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wody Polskie
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-10-10
Data publikacji:
2022-10-10
Data ostatniej zmiany:
2022-10-10

Zawiadomienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.07.2022 r., znak: KUZ.4230.14.2022.LC

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
PGW Wody Polskie
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-08
Data publikacji:
2022-07-12
Data ostatniej zmiany:
2022-07-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-07
Data publikacji:
2022-07-07
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-05-31
Data publikacji:
2022-05-31
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Nr 8/2022 z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-03-03
Data publikacji:
2022-03-21
Data ostatniej zmiany:
2022-03-21

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała – Bogumiłowice – Piekary”,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
PGW Wody Polskie
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-03-16
Data publikacji:
2022-03-16
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 lutego 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-02-15
Data publikacji:
2022-02-15
Data ostatniej zmiany:
2022-02-15

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Marcin Baran
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-01-20
Data publikacji:
2022-01-20
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)