Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Państwowa Komisja Wyborcza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-07-13
Data publikacji:
2020-07-14
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14

Protokoły głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Obwodowe Komisje Wyborcze
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-07-12
Data publikacji:
2020-07-13
Data ostatniej zmiany:
2020-07-13

Apel Wójta Gminy Rząśnia w związku z drugą turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-07-10
Data publikacji:
2020-07-10
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10

Informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w lokalu wyborczym w tym samym czasie oraz o podjętych krokach w celu zapewnienienia bezpieczeństwa sanitarnego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-07-10
Data publikacji:
2020-07-10
Data ostatniej zmiany:
2020-07-10

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanym na dzień 12 licpa 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Obwodowe Komisje Wyborcze
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-07-09
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczących w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Państwowa Komisja Wyborcza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-30
Data publikacji:
2020-06-30
Data ostatniej zmiany:
2020-06-30

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ikona statystyk

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Państwowa Komisja Wyborcza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-30
Data publikacji:
2020-06-30
Data ostatniej zmiany:
2020-06-30

Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Państwowa Komisja Wyborcza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-30
Data publikacji:
2020-06-30
Data ostatniej zmiany:
2020-06-30

Protokoły głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Obwodowe Komisje Wyborcze
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-28
Data publikacji:
2020-06-29
Data ostatniej zmiany:
2020-06-29

Apel Wójta Gminy Rząśnia w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-26
Data publikacji:
2020-06-26
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26

Informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w lokalu wyborczym w tym samym czasie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-26
Data publikacji:
2020-06-26
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Obwodowe Komisje Wyborcze
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Materiały szkoleniowe dla członków Obowodowych Komisji Wyborczych w wybrach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-25
Data publikacji:
2020-06-25
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25

Informacje o składach Obwowodych Komisji Wyborczych oraz pełnionych funkcjach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Obwodowe Komisje Wyborcze
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-18
Data publikacji:
2020-06-18
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Sieradzu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 16 w Sieradzu
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-18
Data publikacji:
2020-06-18
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)