Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnia o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SZARAK” w sezonie 2023/2024

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-10-24
Data publikacji:
2023-10-25
Data ostatniej zmiany:
2023-10-25

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnia o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SŁONKA” w sezonie 2023/2024

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-10-24
Data publikacji:
2023-10-25
Data ostatniej zmiany:
2023-10-25

Plan planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 na dzierżawionych obwodach łowieckich o numerach 245 i 269 Koła łowieckiego Szarak w Nowej Wsi

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-10-20
Data publikacji:
2023-10-20
Data ostatniej zmiany:
2023-10-20

Kalendarz Polowań Zbiorowych na terenie Gminy Rząśnia w 2023/2024 r. Koła Łowieckiego Słonka

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-10-18
Data publikacji:
2023-10-18
Data ostatniej zmiany:
2023-10-18

Kalendarz Polowań Zbiorowych na terenie Gminy Rząśnia w 2023/2024 r. Koła Łowieckiego Cyranka

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-09-20
Data publikacji:
2023-09-20
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20

Zgłaszanie szkód łowieckich na terenie obwodu łowieckiego nr 265

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-08-31
Data publikacji:
2023-08-31
Data ostatniej zmiany:
2023-08-31

Lista planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 na dzierżawionych obwodach łowieckich o numerach 245 i 269 - koło łowieckie Szarak w Nowej Wsi.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-10-06
Data publikacji:
2022-10-06
Data ostatniej zmiany:
2022-10-06

Koło Łowieckie Cyranka nr 59 Kalendarz Polowań Zbiorowych na terenie Gm. Rząśnia 2022-2023

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-09-19
Data publikacji:
2022-09-22
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22

Zgłaszanie szkód łowieckich

Ikona statystyk

Za szkody wyrządzone przez zwierzynę oraz za szkody wyrządzone w trakcie polowania (np. tratowanie upraw, zniszczone ogrodzenia) poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie.


W świetle obowiązujących przepisów prawa do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:
– na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego w oparciu o art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,
– na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt.1,
– na terenie obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1, 1b i ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy,
– w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


Szczegółowy tryb szacowania szkód łowieckich reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (zawarto tam również wzory protokołów szacowania szkód, itp.).

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii teren Gminy Rząśnia podzielony jest na obwody 225, 244, 245, 265, 266 poniżej podajemy wykaz kół łowieckich funkcjonujących na terenie naszej gminy z ich przyporządkowaniem do poszczególnych obwodów oraz podaniem nazw i danych kontaktowych do kół z uwzględnieniem danych kontaktowych do osób do których można zgłaszać szkody łowieckie uzyskane z Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.


Obwód nr 225
Koło Łowieckie „Kuropatwa” Rusiec, ul. Wieluńska 8, 97 – 438 Rusiec.
Józef Szczepanik: 669 – 847 – 703.
Obwód nr 244
Koło Łowieckie „Cyranka” Pajęczno, ul. Częstochowska 44, 98 – 330 Pajęczno.
Tadeusz Randak: 604 – 531 – 765.
Obwód nr 245
Koło Łowieckie „Szarak” Nowa Wieś, Stanisławów 19, 98 – 338 Sulmierzyce.
Zbigniew Gołda: 607 – 928 – 212.
Obwód nr 265
Koło Łowieckie „Perkoz” Wodzisław Śląski, ul. 1 Maja 125, 44 – 325 Mszana
Erwin Kubik: 607 – 832 – 482.
Obwód nr 266
Koło Łowieckie „Słonka” Łódź, ul. Gazowa 5/16, 91 – 076 Łódź
Tadeusz Piela: 608 – 761 – 147.Pliki do pobrania:
- przebieg graficzny obwodów łowieckich na terenie Gminy Rząśnia wraz z opisami granic i podziałem na kategorie (wypis z uchwały nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii),
- wzór protokołu oględzin (zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych),
- wzór wniosku o szacowanie szkody łowieckiej.

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Zgłaszanie szkód łowieckich
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-05-09
Data publikacji:
2022-05-09
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 1 lutego 2021 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Marszałek Województwa Łódzkiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-02-01
Data publikacji:
2021-02-01
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych - koło łowieckie Słonka

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-18
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych - koło łowieckie Szarak

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-18
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych - koło łowieckie Cyranka

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-18
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

Mapa obwodów łowieckich

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-18
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)